• Zajęcia

    Zajęcia

    Dom rozwoju malucha Promyczek

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy placówką przeznaczoną wyłącznie dla dzieci w wieku żłobkowym. Jest to duża różnica względem tzw. grup żłobkowych tworzonych w przedszkolach, gdzie najmłodsi zazwyczaj czują się przestraszeni i zagubieni. U nas dzieci są wśród rówieśników pod troskliwą opieką cioć, które dbają o poczucie bezpieczeństwa i szczęścia naszych podopiecznych. Tak profesjonalna i pełna oddania opieka nad dzieckiem na Białołęce – tylko w naszym żłobku Dom Rozwoju Malucha!a!


Profesjonalny program edukacyjno - wychowawczy rozsyłany rodzicom na początku każdego tygodnia, aby mieli wgląd w to, co aktualnie robimy, jak pracujemy z dziećmi, czego mogą oczekiwać po zajęciach u nas. Wyposażenie naszych placówek jest dostosowane do wymagań najmłodszych dzieci, dzięki czemu pobyt u nas jest dla nich bezpieczny i fascynujący. Nasza kadra specjalizuje się w opiece i wspomaganiu rozwoju najmłodszych dzieci. Są to pedagodzy, ale z doświadczeniem w pracy w żłobku, która wymaga wielu dodatkowych umiejętności i wiedzy na temat rozwoju dzieci od urodzenia do 3 lat. Małe grupy z wyjątkowo dużą liczbą opiekunów, co pozwala na opiekę niemal indywidualną w połączeniu z korzyściami z przebywania w grupie rówieśników. Dzięki dużej liczbie personelu zawsze jest czas na wyczerpującą rozmowę z rodzicami na temat ich dziecka Jesteśmy żłobkiem wpisanym do rejestru Gminy, co gwarantuje spełnienie wysokich wymagań stawianych przez instytucje państwowe, takie jak: Straż Pożarna czy Sanepid, oraz okresowych kontroli przeprowadzanych przez te instytucje.


Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu placówek Stały kontakt z psychologiem doświadczonym w pracy z najmłodszymi dziećmi. Obecność psychologa pozwala na szybkie interwencje w przypadku pojawiających się kłopotów oraz na bieżącą współprace z rodzicami Zajęcia dodatkowe wliczone w cenę czesnego: logopeda, rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne Duża dawka zajęć ruchowych

Dbamy, aby nasi podopieczni wyrastali na kulturalnych, odważnych i radosnych małych ludzi, którzy bez obaw pójdą do przedszkola.

Z myślą o wszechstronnym i harmonijnym rozwoju naszych małych podopiecznych przygotowaliśmy profesjonalny program edukacyjno-wychowawczy obejmujący działania zmierzające do pełnego rozkwitu ich osobowości zarówno pod względem intelektualnym, fizycznym, jak i społecznym. Naszym celem jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dostosowanych do jego indywidualnego tempa rozwojowego. Cele oraz treści programowe zawarte w naszym opracowaniu realizowane są w formie zabaw oraz kreatywnych zajęć grupowych, dostarczających mnóstwa okazji do wspólnej radości, stanowiąc jednocześnie źródło bodźców stymulujących różne obszary umysłu dziecka.

Dbamy o to, aby codzienna organizacja zajęć uwzględniała równowagę pomiędzy swobodną zabawą a zorganizowanymi zajęciami edukacyjnymi. Dlatego też w naszym programie odnaleźć można:

  • Zabawy plastyczno – techniczne, podczas których tworzymy nasze pierwsze dzieła sztuki, usprawniając jednocześnie małą motorykę oraz koordynacje wzrokowo- ruchową, rozwijając przy tym wyobraźnię i doskonaląc koncentrację uwagi,
  • Zabawy logopedyczne polegające na gimnastyce buzi i języka, usprawniającej działanie aparatu mowy oraz wzmacniającej pozytywną motywację do wypowiadania się poprzez nazywanie i opisywanie otaczającej rzeczywistości
  • Zabawy muzyczno – ruchowe, kształtujące zdolności zapamiętywania, odtwarzania poznanych sekwencji słownym i muzycznych, rozwijając przy tym intencje twórcze, słuch muzyczny, koordynację ruchową oraz werbalno-słuchową, co w efekcie usprawnia proces nabywania mowy
  • Zabawy edukacyjno – wychowawcze, podczas których nasi mali podopieczni uczą się grzecznych zachowań oraz towarzyszących im zwrotów; ponadto podczas codziennych aktywności wspólnie przyswajają sobie podstawowe umiejętności samoobsługowe, kształtując nawyki z zakresu samodzielności i higieny osobistej; zatem wspólnie żegnamy pieluchy, uczymy się ubierać i rozbierać, szczotkować zęby oraz myć rączki, a także samodzielnie jeść i pić
  • Zabawy sensoryczne dostarczające wielu wrażeń związanych z poznawaniem wszystkimi zmysłami przeróżnych faktur, konsystencji, dźwięków, smaków, zapachów i kształtów, co wpływa na rozwój umiejętności w zakresie odbioru, klasyfikacji oraz łączenia wrażeń zmysłowych

Wszelkie treści i zadania zawarte w programie edukacyjnym mają na celu przede wszystkim dostarczanie naszym małym podopiecznym wielu okazji do wspólnej zabawy i radości oraz odkrywania otaczającego świata.

Wszystko to w efekcie owocuje lepszym przystosowaniem społecznym malucha, dzięki czemu jego start w „dorosłe” przedszkolne życie jest o wiele łatwiejszy. Plan edukacyjny na każdy miesiąc, z rozpisaniem na dni, rodzice dostają na skrzynkę mailową.

Dom rozwoju malucha Promyczek
ul. Białołęcka 259
03-253 Warszawa

Poniedziałek - Piatek
07:00 - 18:00